اخبار برگزیده

«قدم در چه راهی؟!...»

سه روز...

قدم در راهی که نه هدف مشخصی از آن دارم و نه میدانم قرار است چه کنم؟!

پر باز می کنم بپرم،می خورم زمین
بال و پر شکسته به جایی نمی رسد

#ندانمکاری !

ولی بخدا امیدوارم...یعنی پشت تموم اون کاری ها و بد بودن ها،یه امیدهایی دارم!

...

راستی!

یه سری کامنت جواب ندادم؛از کامنتور ها شرمنده؛انشالله یه شنبه...


«قدم در چه راهی؟!...»

«قدم در چه راهی؟!...»

«قدم در چه راهی؟!...»

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها